fiogf49gjkf0d
INTERNETTEN İZİNSİZ MÜZİK İNDİRDİM, ARKADAŞIMLA FİLM PAYLAŞTIM BAŞIMA NE GELECEK ? Bilgimizi paylaşmayı seviyoruz

Bilgi teknolojileri ve eğlence sektörüne ilişkin değerlendirmeler yazıyor, makalelerde bilgilerimizi aktarıyor, sizlere örnek sözleşmeler sunuyoruz.

fiogf49gjkf0d
INTERNETTEN İZİNSİZ MÜZİK İNDİRDİM, ARKADAŞIMLA FİLM PAYLAŞTIM BAŞIMA NE GELECEK ?

sxc.hu

fiogf49gjkf0d
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yapılması düşünülen değişiklikle birlikte internetten yasa dışı içerik indirenlerin ve bu içerikleri paylaşanların durumu ne olacak sorusu gittikçe netlik kazanıyor. Buna göre internet sitelerinde yasa dışı içerik indirenler ile bu içerikleri paylaşanların durumu farklı düzenlenecek. İlgili meslek birlikleri, özel kuruluşlar ve dernekler gibi çeşitli oluşumların çabalarıyla devletin ilgili kurumlarına sunulan tasarıda internet sitesinden doğrudan içerik indiren son kullanıcılar değil aynı zamanda bu içerikleri paylaşan son kullanıcılar cezalandırılacak. Bir internet sitesinden yasa dışı mp3 indiren son kullanıcı değil torrent programları ile indiren veya indirdiği içeriği başka bir internet sitesine yükleyen son kullanıcı cezalandırılacak.

Mevzuatla ilgili değerlendirme

fiogf49gjkf0d
73/B maddesi geliyor.

fiogf49gjkf0d

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yapılması düşünülen değişiklikle birlikte internetten içerik indirenlerin ve bu içerikleri paylaşanların durumu ne olacak sorusu gittikçe netlik kazanıyor. Buna göre internet sitelerinde yasa dışı içerik indirenler ile bu içerikleri paylaşanların durumu farklı düzenlenecek. İlgili meslek birlikleri, özel kuruluşlar ve dernekler gibi çeşitli oluşumların çabalarıyla devletin ilgili kurumlarına sunulan tasarıda internet sitesinden doğrudan içerik indiren son kullanıcılar değil aynı zamanda bu içerikleri paylaşan son kullanıcılar cezalandırılacak. Bir internet sitesinden yasa dışı mp3 indiren son kullanıcı değil de torrent programları ile indiren veya indirdiği içeriği başka bir internet sitesine yükleyen son kullanıcı cezalandırılacak.

Taslağın ilgili maddeleri şöyle:


4. İnternet sitesi aracılığıyla gerçekleşen ihlallerde koruma tedbirleri ve cezalar:

MADDE 73/A- Bu Kanunda tanınmış hakları internet sitesi aracılığıyla ihlâl edilen hak sahipleri, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına e-posta yoluyla uyarı göndererek, ihlale konu içeriğin iki gün içinde yayından çıkarılmasını isteyebilir. Uyarı gönderilen yer sağlayıcı; içerik sağlayıcıyı, alan adını tescil ettiren kişileri, internet sitesinin sahibini ve işletmecisini bu uyarıdan haberdar eder.

İstem tarihinden itibaren iki gün içinde ihlale son verilmemesi halinde hak sahibi,  yerleşim yeri Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak; teknik olarak imkan bulunduğu ölçüde ihlale konu içeriğin yayından çıkarılmasını bu mümkün değilse erişimin engellenmesini talep eder. Başvurunun hak sahibinin üyesi bulunduğu telif birliği tarafından yapılması halinde başvuru mercii, telif birliğinin merkezinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığıdır.

Cumhuriyet savcısı bu talebi en geç yirmidört saat içinde, karara bağlar ve kararını sulh ceza hâkiminin onayına sunar. Sulh ceza hakimi, kararını yirmidört saat içinde verir. Kararın onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır. Koruma tedbiri olarak verilen karara 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.

 Cumhuriyet savcısı, ihlale konu içeriğin yayından çıkarılması bu mümkün değilse erişimin engellenmesine ilişkin kararını yer sağlayıcıya iletilmek üzere Bakanlığa, doğrudan erişimin engellenmesine ilişkin kararını erişim sağlayıcıya iletilmek üzere Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına gönderir. Yer sağlayıcılar ve erişim sağlayıcılar kararın gereğini, tebliğ tarihinden itibaren yirmi dört saat içinde, yerine getirirler.  Bu süreler içinde kararı gereğini yerine getirmeyen erişim sağlayıcılar hakkında on bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar; yer sağlayıcılar hakkında bin Türk Lirasından beş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası Cumhuriyet savcısı tarafından uygulanır.

İhlalin sona erdirilmesi halinde; tedbir, Cumhuriyet Savcısı tarafından kaldırılır. 

İhlalin gerçekleştiği internet sitesinin sahibi, işletmecisi ve sitenin alan adını tescil ettiren kişiler, birinci fıkra uyarınca ihlalden haberdar edilmiş veya hak sahibi tarafından ihlalin durdurulması yönünde uyarılmış olmalarına ve teknik imkanlarının bulunmasına rağmen ihlalin sona erdirilmemesi halinde bu kişiler içerik sağlayıcı gibi sorumlu olurlar.

İçerik veya yer sağlayıcının internet ortamında elektronik iletişim adreslerinin bulunmaması veya internet sitesinin faaliyetinin bütününün bu kanunda tanınmış hakların ihlaline ilişkin olması ya da gecikmesinde sakınca bulunan hallerde birinci fıkrada belirtilen uyarı yapılmaksızın hak sahibi tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapılabilir.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelikle belirlenir.”

“5. İnternet ortamında noktadan noktaya ağlar vasıtasıyla gerçekleşen umuma iletim hakkı ihlallerinde cezalar:
MADDE 73/B- Hak sahibinden izin alınmaksızın, noktadan noktaya ağlar üzerinden eserleri umuma ileten bireysel internet kullanıcılarının internet protokol adresleri, telif birliklerince, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından akredite edilmiş bir yazılım vasıtasıyla tespit edilir. Telif birliği, merkezinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına, haklarını kanıtlayan belge ve sair delillerle birlikte başvurarak, tespit ettiği IP adreslerine ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerinin temin edilmesi ve hak ihlalini gerçekleştiren kişilere ihtarda bulunulması için evrakın Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına gönderilmesi talebinde bulunur.

Cumhuriyet Savcısı tarafından makul şüphenin belirlenmesi halinde evrak, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına gönderilir. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından temin edilen kimlik ve iletişim bilgileri ihtarda bulunulmak üzere Bakanlığa bildirilir. Bakanlıkça bu kullanıcıların elektronik iletişim adreslerine ihtarda bulunulur. İhtarın gönderilmesinden itibaren altı ay içerisinde noktadan noktaya ağlar vasıtası ile ihlalde bulunduğu belirlenen kişilere e-posta yoluyla ve ayrıca iadeli taahhütlü mektupla ikinci bir ihtar gönderilir. İhtar gönderilen kullanıcı varsa itirazlarını Bakanlığa bildirir.

İkinci ihtardan sonra geçecek altı ay içerisinde bu maddede belirtilen hak ihlallerini sürdürdüğü belirlenen bireysel kullanıcılara ilişkin itiraz ve yazışmalar Bakanlıkça Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.  İhlali gerçekleştirdiği belirlenen bireysel internet kullanıcıları hakkında Cumhuriyet savcısı tarafından  …….. TL idari para cezası uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelikle düzenlenir.”

Değerlendirmeyi yapan: Av. Erdal AKSU

Değerlendirme tarihi: 3.07.2012

Yorumlar

Yorum ekle

Yandaki bilgilerin tümünü doldurmanız gerekmektedir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

Yorumunuz denetlenip kısa bir süre sonra burada yer alacaktır.

Süleyman Okan

25.07.2012 16:01:09

fiogf49gjkf0d
Çok teşekkürler Sayın Aksu. Bir gündür bunun tam metnine ulaşmaya çalışıyorum. Bu tür taslaklara hangi kaynaktan ulaşılır acaba?

Değerlendirmeler

Alt başlıkları göster

Hukuki Boyut
Avukatlık & Danışmanlık

Koşuyolu Mah. İsmail Paşa Sok.
No: 76 Kadıköy İstanbul Türkiye
T: +90 216 335 21 98
F: +90 216 335 21 93

Telif Hakkı © 2015. HukukiBoyut.com

Her Hakkı Saklıdır.

Bu sitede yer alan hiçbir içerik yazılı izin alınmadan kullanılamaz.

Tasarım ve Uygulama: zwanga