fiogf49gjkf0d
REKABET KURULU TELEVİZYON İZLENME ORANLARI TARTIŞMASINA DAHİL OLDU Bilgimizi paylaşmayı seviyoruz

Bilgi teknolojileri ve eğlence sektörüne ilişkin değerlendirmeler yazıyor, makalelerde bilgilerimizi aktarıyor, sizlere örnek sözleşmeler sunuyoruz.

fiogf49gjkf0d
REKABET KURULU TELEVİZYON İZLENME ORANLARI TARTIŞMASINA DAHİL OLDU

scx.hu

Rekabet Kurulu tarafından 10.11.2009 tarihinde alınan karar metni:

fiogf49gjkf0d
Rekabet İhlali AGB Türkiye 02.11.2009, ( 09-50/1236-310 ) Rating ölçüm pazarında hakim durumda olan AGB Türkiye’nin, TİAK denetiminden geçen ölçümlerinde usulsüzlükler ve yanlış ölçümler yaparak hakim durumunu kötüye kullandığı ve RTÜK’ün 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ve RTÜK Teşkilatı Kuruluş ve Görev Yönetmeliği’nden doğan görevlerini yerine getirmemesinin rekabeti önemli ölçüde bozan unsurlardan biri olduğu iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda; 1- AGB Türkiye tarafından tercih edilen usul ve araçların yeterliliği mahfuz olmak koşuluyla izleme ölçümlerinde yapmış olduğu yanlış ölçüm ve usulsüzlükler yoluyla Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü’nün faaliyetlerini zorlaştırdığına dair herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamamış olması nedeniyle AGB Türkiye hakkında 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi kapsamında soruşturma açılmasına gerek olmadığına, 2- TİAK’ın, 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinde zikredilen belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama etkisini doğurabilecek nitelikte bir teşebbüs birliği olduğuna, 3-Ancak bu aşamada Uluslararası Reklamcılık Derneği (IAA) ve TİAK’ı oluşturan teşebbüs ve teşebbüs birlikleri hakkında 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi kapsamında soruşturma açılmasına gerek olmadığına, 4-TİAK ve AGB Türkiye arasında uzun süreli anlaşma yapılmak suretiyle rekabetin bozulduğuna dair yeterli bilgi ve belgenin olmaması dikkate alındığında, TİAK hakkında bu iddiaya ilişkin olarak Kanun’un 4. ve 6. maddeleri kapsamında soruşturma açılmasına gerek olmadığına, 5- a) Mevcut yapıya ilişkin olarak var olan tereddütleri giderici değişikliklerin yapılarak gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 90 gün içinde Kurum’a tevsik edilmesi; aksi takdirde TİAK’ı oluşturan teşebbüs ve teşebbüs birlikleri hakkında 4054 sayılı Kanun çerçevesinde işlem başlatılacağı, b) Mevcut ihale sürecinin devam ettirilmesi durumunda IAA ve TİAK hakkında Kanun kapsamında işlem başlatılacağı ve yeni ihale konusunun TİAK’ın yapısındaki sakıncaların ortadan kalktığının Kurul tarafından tespit edilmesinden sonra ele alınması gerektiği, c) Televizyon İzleme Ölçümü hizmetlerinin temini için yapılacak ihalelerin rekabetçi bir yapıda olması, sağlayıcı ile yapılacak anlaşmanın ise ölçüm piyasasını yeni girişlere kapatmayacak şekilde makul bir süre için yapılması hususlarının, 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca görüş yazısı gönderilerek IAA ve TİAK yönetimine bildirilmesi için Başkanlığın görevlendirilmesine karar verildi.

Kararla ilgili değerlendirme

fiogf49gjkf0d
Uluslararası Reklamcılık Derneği Rekabet Kurulu tarafından izlenmeye alındı.

fiogf49gjkf0d
Karar metni gayet açık. Konuyla ilgili ayrıntılı kararın yayınlanması durumunda daha açıklayıcı bilgileri vereceğim.

Değerlendirmeyi yapan: Av. Erdal AKSU

Değerlendirme tarihi: 8.01.2010

Yorumlar

Yorum ekle

Yandaki bilgilerin tümünü doldurmanız gerekmektedir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

Yorumunuz denetlenip kısa bir süre sonra burada yer alacaktır.

Hukuki Boyut
Avukatlık & Danışmanlık

Koşuyolu Mah. İsmail Paşa Sok.
No: 76 Kadıköy İstanbul Türkiye
T: +90 216 335 21 98
F: +90 216 335 21 93

Telif Hakkı © 2015. HukukiBoyut.com

Her Hakkı Saklıdır.

Bu sitede yer alan hiçbir içerik yazılı izin alınmadan kullanılamaz.

Tasarım ve Uygulama: zwanga