fiogf49gjkf0d
AMBALAJLARI KORKMADAN AÇIN Bilgimizi paylaşmayı seviyoruz

Bilgi teknolojileri ve eğlence sektörüne ilişkin değerlendirmeler yazıyor, makalelerde bilgilerimizi aktarıyor, sizlere örnek sözleşmeler sunuyoruz.

fiogf49gjkf0d
AMBALAJLARI KORKMADAN AÇIN

sxc.hu

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından 9.03.2010 tarihinde alınan karar metni:

fiogf49gjkf0d
Reklam Kurulu tüketicilerin ürün iadesinde orijinal ambalaj zorunluluğu olmadığına bir kez daha dikkat çekti. Real Hipermarketler Zinciri A.Ş.'ye ait 4-17 Temmuz 2008 dönemine ilişkin broşürde; “Tüketici Kanunu'nun öngördüğü koşullar içerisinde, orijinal ambalajı ve satış belgesi ile iade alınacağı” şeklinde bir ifadeye yer verilmiş olup, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda yer alan “ayıplı malın” iade edilebilmesine ilişkin düzenlemelerde ayıplı malın orijinal ambalajı ile iade edilebileceğine dair herhangi bir hüküm bulunmadığı, broşürlerde yer alan ifadelerin tüketiciler nezdinde satın alınan ayıplı malları ojinal ambalajı ile teslim edebilecekleri algısı yaratarak tüketicilerin sahip oldukları haklarının kullanımı konusunda yanıltıldığı gerekçeleriyle söz konusu reklamların Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğe uygun olmadığına, bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Real Hipermarketler Zinciri A.Ş. hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir. Şeref Makromarket San. ve Tic. A.Ş. 'ye ait 1-14 Eylül 2008 dönemine ilişkin “Makromarket Makronomi” isimli broşürde; “Tüketici Kanunu'nun öngördüğü koşullar içerisinde, orijinal ambalajı ve satış belgesi ile iade alınacağı” şeklinde bir ifadeye yer verilmiş olup, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda yer alan “ayıplı malın” iade edilebilmesine ilişkin düzenlemelerde ayıplı malın orijinal ambalajı ile iade edilebileceğine dair herhangi bir hüküm bulunmadığı, broşürlerde yer alan ifadelerin tüketiciler nezdinde satın alınan ayıplı malları ojinal ambalajı ile teslim edebilecekleri algısı yaratarak tüketicilerin sahip oldukları haklarının kullanımı konusunda yanıltıldığı gerekçeleriyle söz konusu reklamların Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğe uygun olmadığına, bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Şeref Makromarket San. ve Tic. A.Ş. hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

Kararla ilgili değerlendirme

fiogf49gjkf0d
Reklam Kurulu orijinal ambalajın ürün iadesi için koşul olamayacağını hatırlattı.

fiogf49gjkf0d

Tüketicinin arızalı veya beklenen faydayı vermeyen bir ürünü iade şartlarını düzenleyen ana mevzuat olan tüketici kanunu "orijinal ambalaj" yükümlülüğünü içermediği gibi fatura ibrazını da zorunlu kılmaz. Sözkonusu kanunun ilgili maddesini aşağıda alıntı yaptım.

Tüketicinin Korunması ve aydınlatılması

Ayıplı Mal

Madde 4. - Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilânlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi,  hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.

Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz  onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir.

İmalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı ve 10 uncu maddenin beşinci fıkrasına göre kredi veren ayıplı maldan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur. Ayıplı malın neden olduğu zarardan dolayı birden fazla kimse sorumlu olduğu takdirde bunlar müteselsilen sorumludurlar. Satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

Bu madde ile ayıba karşı sorumlu tutulanlar, ayıba karşı daha uzun bir süre ile sorumluluk üstlenmemişlerse, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallarda beş yıldır. Ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak talepler ise üç yıllık zamanaşımına tabidir. Bu talepler zarara sebep olan malın piyasaya sürüldüğü günden başlayarak on yıl sonra ortadan kalkar. Ancak, satılan malın ayıbı, tüketiciden satıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresinden yararlanılamaz.

Ayıplı malın neden olduğu zararlardan sorumluluğa ilişkin hükümler dışında, ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mallar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, imalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde ?özürlüdür? ibaresini içeren bir etiket konulması zorunludur. Yalnızca ayıplı mal satılan veya bir kat ya da reyon gibi bir bölümü sürekli olarak ayıplı mal satışına, tüketicinin bilebileceği şekilde tahsis edilmiş yerlerde bu etiketin konulma zorunluluğu yoktur. Malın ayıplı olduğu hususu, tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde gösterilir.

Güvenli olmayan mallar, piyasaya özürlüdür etiketiyle dahi arz edilemez. Bu ürünlere, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

Bu hükümler, mal satışına ilişkin her türlü tüketici işleminde de uygulanır.

Değerlendirmeyi yapan: Av. Erdal AKSU

Değerlendirme tarihi: 5.04.2010

Yorumlar

Yorum ekle

Yandaki bilgilerin tümünü doldurmanız gerekmektedir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

Yorumunuz denetlenip kısa bir süre sonra burada yer alacaktır.

Esra Aslan

3.11.2011 11:52:12

fiogf49gjkf0d
Ambalaj zorunluluğu olmadığına satış veya müşteri temsilcilerini ikna etmek zorunda kalıyoruz. Bu bilginin yaygınlaşması gerekir.

Hukuki Boyut
Avukatlık & Danışmanlık

Koşuyolu Mah. İsmail Paşa Sok.
No: 76 Kadıköy İstanbul Türkiye
T: +90 216 335 21 98
F: +90 216 335 21 93

Telif Hakkı © 2015. HukukiBoyut.com

Her Hakkı Saklıdır.

Bu sitede yer alan hiçbir içerik yazılı izin alınmadan kullanılamaz.

Tasarım ve Uygulama: zwanga